You are currently viewing איטום במערכת TPO גג הרוטנדה נתב"ג

איטום במערכת TPO גג הרוטנדה נתב"ג

אנו גאים לקחת חלק באיטום גג הדיוטי פרי של השדה תעופה, גג הרוטנדה.

 
איטום במערכת מסוג TPO על בסיס PE (Thermoplastic Poly Olefines, PolyEthylene based)
 
שטח הגג הינו כ-8,000 מ"ר ובעל צורה מיוחדת ומורכבת המזכירה קערה, מאז בנייתו מראשית שנות ה2000 הגג היה אטום במערכת PVC.
זה הוא חומר אשר במהלך השנים בעקבות מחזורי חום קיצוניים וקור, מתיישן, מאבד את גמישותו עקב בריחת חומרי ההגמשה המוטמעים בתוכו ונוטה להתכווץ ולהיסדק. הגג סבל במרוצת השנים חדירות מים במהלך עונות הגשמים.
 
בפרוייקט הנ"ל הצענו לבצע את מערכת האיטום במערכת מתקדמת יותר מסוג TPO, של חברת KOSTER הגרמנית (משווק על ידי ביטום).
הלחמת יריעות TPO בשיפועים חדים כמו בגג הנ"ל דורש מיומנות רבה, והלחמה עם רובוט יעודי לקירות משופעים.
משטר הרוחות בעקבות צורת הגג היה מעבר לגג סטנדרטי, ויושמו 6 ברגי עיגון למ"ר, סך הכל כ48 אלף ברגים על מנת להבטיח שהמערכת תישאר במקומה בכל מזג אוויר צפוי.
 
מי הגשם מתנקזים על המזרקה המפורסמת של הטרמינל, לכן התבקשנו לייצר מחסומי מים בגג על מנת להאט את הזרימה, ולאפשר זרימה יפה ואיטית אל המזרקה שבמרכז הטרמינל.
נגן וידאו

אנו גאים לקחת חלק באיטום גג הדיוטי פרי של השדה תעופה, גג הרוטנדה.

 
איטום במערכת מסוג TPO על בסיס PE (Thermoplastic Poly Olefines, PolyEthylene based)
 
שטח הגג הינו כ-8,000 מ"ר ובעל צורה מיוחדת ומורכבת המזכירה קערה, מאז בנייתו מראשית שנות ה2000 הגג היה אטום במערכת PVC.
זה הוא חומר אשר במהלך השנים בעקבות מחזורי חום קיצוניים וקור, מתיישן, מאבד את גמישותו עקב בריחת חומרי ההגמשה המוטמעים בתוכו ונוטה להתכווץ ולהיסדק. הגג סבל במרוצת השנים חדירות מים במהלך עונות הגשמים.
 
בפרוייקט הנ"ל הצענו לבצע את מערכת האיטום במערכת מתקדמת יותר מסוג TPO, של חברת KOSTER הגרמנית (משווק על ידי ביטום).
הלחמת יריעות TPO בשיפועים חדים כמו בגג הנ"ל דורש מיומנות רבה, והלחמה עם רובוט יעודי לקירות משופעים.
משטר הרוחות בעקבות צורת הגג היה מעבר לגג סטנדרטי, ויושמו 6 ברגי עיגון למ"ר, סך הכל כ48 אלף ברגים על מנת להבטיח שהמערכת תישאר במקומה בכל מזג אוויר צפוי.
 
מי הגשם מתנקזים על המזרקה המפורסמת של הטרמינל, לכן התבקשנו לייצר מחסומי מים בגג על מנת להאט את הזרימה, ולאפשר זרימה יפה ואיטית אל המזרקה שבמרכז הטרמינל.
נגן וידאו