You are currently viewing איטום טורבינות תחנת כוח גזר, חברת חשמל

איטום טורבינות תחנת כוח גזר, חברת חשמל

איטום הטורבינות בתחנת כוח גזר של חברת חשמל, 6,000 מ"ר של PVC, ולפניהם צמר סלעים בדחיסות 160 ק"ג/מ"ק.

צמר הסלעים הגיע ביבוא בלעדי מטורקיה מחברת ravaber.

תמונות מפרויקטים

עוד בנושא

בנק לאומי לוד

חידוש איטום לסניף הראשי של בנק לאומי בלוד. בגג הנ"ל בוצעו השלבים הבאים – פריימר אפוקסי, זפת SBS, איטום ביריעה ביטומנית 5 מ"מ SBS, הצפה,

המשך קריאה