You are currently viewing איטום מתקן התפלה מקורות ירושלים

איטום מתקן התפלה מקורות ירושלים

איטום נגד גזים במערכת איטום קנלון לפני יציקת בריכה לטיהור שפכים.

לחצו לכניסה לתמונה המלאה:

תמונות מפרויקטים

עוד בנושא

בנק לאומי לוד

חידוש איטום לסניף הראשי של בנק לאומי בלוד. בגג הנ"ל בוצעו השלבים הבאים – פריימר אפוקסי, זפת SBS, איטום ביריעה ביטומנית 5 מ"מ SBS, הצפה,

המשך קריאה