You are currently viewing בנק לאומי לוד

בנק לאומי לוד

חידוש איטום לסניף הראשי של בנק לאומי בלוד.

בגג הנ"ל בוצעו השלבים הבאים –

פריימר אפוקסי, זפת SBS, איטום ביריעה ביטומנית 5 מ"מ SBS, הצפה, סרגלים, וצביעת החיבורים בצבע כסף.

עוד בנושא

איטום מנהרת אשר וינר

איטום מנהרת אשר וינר, בתמונות הנ"ל ניתן לראות איטום ביריעה ביטומנית נדבקת לבטון, פרוייקט זה בתחילתו. תמונות נוספות יעלו בהמשך. תמונות מהפרויקט עוד בנושא

המשך קריאה