You are currently viewing הום סנטר אשדוד יריעות ביטומניות

הום סנטר אשדוד יריעות ביטומניות

איטום גג עבור חברת "הכשרה חברה לביטוח" במתחם הום סנטר באשדוד.

פירוק שכבות איטום לגג בן 60 שנה, לאחר הפירוק התגלו עבודות שיקומי בטונים מסיביות.

לאחר השיקום בטונים בוצע איטום במערכת יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ עם אגריגט לבן.

בהיקף המבנה הותקן מערכת צינורות מי גשם חדשים לניקוז הגג בצורה ראויה.

 

בתמונות הנ"ל ניתן לראות את כל שלבי הביצוע מאותה נקודה עד לגג אטום עם 10 שנות אחריות לנזילות.