You are currently viewing מחוז ירושלים חברת חשמל

מחוז ירושלים חברת חשמל

פרויקט איטום עבור חברת חשמל מחוז ירושלים.

פרויקט ייחודי שהסתיים בזמן שיא של 3 חודשים. (חודשיים פחות מהמתוכנן)

2000 מ"ר של פירוק האיטום הישן, הכנת השטח, איטום בזפת חם ויריעות, בדיקות המטרה והצפה.

עוד בנושא

איטום מנהרת אשר וינר

איטום מנהרת אשר וינר, בתמונות הנ"ל ניתן לראות איטום ביריעה ביטומנית נדבקת לבטון, פרוייקט זה בתחילתו. תמונות נוספות יעלו בהמשך. תמונות מהפרויקט עוד בנושא

המשך קריאה