You are currently viewing תחמ"ש רמת חובב, חברת חשמל

תחמ"ש רמת חובב, חברת חשמל

איטום בפוליאוריטני עבור חברת חשמל, תחמ"ש רמת חובב.

בתמונות הנ"ל ניתן לראות איטום במריסיל 250 של חברת אלרם ב2 שכבות ובד חיזוק בין השכבות, תוצאה מושלמת לגג אטום ומבודד לימי הקיץ החמים.

עוד בנושא

בנק לאומי לוד

חידוש איטום לסניף הראשי של בנק לאומי בלוד. בגג הנ"ל בוצעו השלבים הבאים – פריימר אפוקסי, זפת SBS, איטום ביריעה ביטומנית 5 מ"מ SBS, הצפה,

המשך קריאה

איטום מנהרת אשר וינר

איטום מנהרת אשר וינר, בתמונות הנ"ל ניתן לראות איטום ביריעה ביטומנית נדבקת לבטון, פרוייקט זה בתחילתו. תמונות נוספות יעלו בהמשך. תמונות מהפרויקט עוד בנושא

המשך קריאה